Firmast

Ettevõttest

Go Rail on eraettevõtte, mille põhitegevuseks on reisijatevedu raudteel.
Teostame nii rahvusvahelist reisijatevedu kui riigisiseseid tellimusvedusid vastavalt klientide soovidele. Viimasest on kõige populaarsemaks on osutunud eraldi kliendi soovidega tellimusrongid, mida tänaseks on erinevate ürituste tarbeks rentinud väga paljud ettevõtted ja ka eraisikud.

Ühtlasi müüme sõidupileteid kõikidele Baltimaade, SRÜ riikide ning nendega ühenduses olevate maade reisirongidele, sh ka Soome ja Venemaa vahelistele jätkureisidele. Näiteks saab meilt osta rongipileti kasvõi Pekingisse.

Tänaseks oleme põhitegevusalale lisaks asunud osutama ka kaubaveo operaatorteenust raudteel.
Pidades tähtsaks ohutut ja turvalist raudteeliiklust, toetame MTÜ Operation Lifesaver Estonia tegevust, võttes vastutustundliku raudtee-ettevõtetena aktiivselt osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis.

Go Rail kuulub eestimaisel kapitalil põhinevasse Go Group´i kontserni, mille neli põhisuunda on transport, turism, inseneeria ja kinnisvara ning mis annab tööd ligemale 1000 inimesele.

AS GoRail
Registrikood: 10541949
Pangarekvisiidid: a/a 221011977710 (Swedbank AS)

Ajalugu

Go Raili ajalugu läheb tagasi aastasse 1870, mil valmis Balti raudtee ning avati esmakordselt rongiliiklus Eesti ja Venemaa vahel. Kaupu ja inimesi toimetasid toona kahe naaberriigi vahel auruvedurid. Mootorveduritele mindi raudteel üle Nõukogude ajal.
Riigiettevõte Eesti Raudtee moodustati 1. jaanuaril 1992 ülesandega majandada Eesti raudteid. 1998. aastal moodustati Eesti Raudtee rahvusvahelise reisijateveo osakonna baasil ühisettevõte EVR Ekspress. Reaalse majandustegevusega alustati 01. aprillil 1999. Ettevõte põhitegevuseks oli opereerimine Tallinna-Moskva ja Tallinna-Peterburi rongiliinil. Lisaks tegeleti algusaastatel ka veeremi remondi ja hooldustega.

2005. aasta jaanuaris omandas EVR Ekspressi aktsiad AS Go Group. Samal aastal integreeriti ettevõte ASi Go Group kontserni ning ettevõtte sai uueks nimeks AS GoRail.

Go Rail on lisaks veoteenuse osutamisele tegelenud ka veeremi remondi ja hooldusega, mis on käesolevaks ajaks üle viidud Go Groupi teise ettevõttesse Ühinenud Depood.

Aastal 2019 laiendas Go Rail oma tegevusala ning asus teostama ka kaubavedusid raudteel.